Home> Management

Management

President: Fan Gang
Executive Vice President: Guo Wanda , Tang Huijian
Vice President: Wu Liangcheng , Qu Jian
Director of Academic Committee: Li Deshui
Vice Directors of Academic Committee: Lin Ling , Shao Hanqing
Executive Vice Director of Academic Committee: Feng Subao